Κατηγορίες

Πρόσκληση Των Μετόχων Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση Των Μετόχων Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Η πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καφετζοπούλου ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 30η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. να συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας (Αρκαδίας 17, Περιστέρι) με τα παρακάτω θέματα για συζήτηση :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης μετά των εκθέσεων του Δ.Σ..

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης.

3. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.

4. Κάθε θέμα που επιθυμούν να εγείρουν οι μέτοχοι.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

Πρόσκληση, Των, Μετόχων, Τακτική, Γενική, Συνέλευση
Support Question
* Name:
* Email:
Telephone:
* Question:
Submit Question