Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας σας παρέχουν όλες τις υπηρεσίες που συνδέονται με την τοποθέτηση και την συντήρηση κάθε τύπου ξύλινων δαπέδων (καρφωτά, κολλητά, πλωτά, μασίφ, προλουστραρισμένα, laminate, δάπεδα εξωτερικού χώρου).

Στις κατασκευές οι εργασίες που πραγματοποιούνται συνδέονται με τον τύπο δαπέδου και τοποθέτησης που θα επιλεγεί από τον ιδιοκτήτη.
Αν επιλεγεί η λύση του καρφωτού δαπέδου τότε τοποθετούνται και αλφαδιάζονται τα καδρόνια πάνω στα οποία θα καρφωθούν τα ξύλινα δάπεδα ή το κόντρα πλακέ με φίλμ πάνω στο οποίο μετά θα καρφωθεί και θα κολληθεί το ξύλινο δάπεδο της επιλογής του.
Αν επιλεγεί η λύση του κολλητού δαπέδου τότε η προετοιμασμένη τσιμεντοκονία διαποτίζεται με αστάρι, στρώνεται η κόλλα δύο συστατικών και πάνω κολλιέται το μασίφ δάπεδο ή το προλουστραρισμένο (ανάλογα με το τι έχει επιλεγεί)
Εάν προτιμηθεί η λύση του πλωτού δαπέδου (laminate ή προλουστραρισμένου) τότε στρώνεται το υπόστρωμα και επάνω σε αυτό τοποθετούνται τα δάπεδα κουμπωμένα μεταξύ τους.

Η πολυετής εμπειρία, σε ιδιωτικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις, και τα υψηλής ποιότητας υλικά εγγυούνται για το αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα των εργασιών.