Για κάθε πληροφορία
σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε ή να μας επισκεφθείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

ΑΘΗΝΑ: Αρκαδίας 17, Περιστέρι – Αθήνα, Τ.Κ. 121 32
Τηλ:210 5728900
– Fax: 210 5782600
info@dedron.gr

Αποθήκη: Θέση Σκάρπα Ασπρόπυργος, ΤΚ 19300
Τηλέφωνο παραγγελιών: 210 5729000