29/05/2020 Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση

Η πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καφετζοπούλου ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 30η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. να συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας (Αρκαδίας 17, Περιστέρι) με τα παρακάτω θέματα για συζήτηση : 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης μετά των […]

Read more
04/07/2019 Ανακοίνωση προς τους μετόχους της εταιρείας

Ανακοίνωση προς τους μετόχους της εταιρείας

Με βάσει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 184 ν.4548/2018 πρέπει να γίνει η ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών που έχει εκδώσει η εταιρεία και οι κάτοχοι να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων ( αυτό έχει γίνει ήδη εδώ και χρόνια , οι μέτοχοι το γνωρίζουν και έχουν προσωρινούς τίτλους μετοχών τους οποίους και έχουν μαζί τους). […]

Read more
05/06/2019 Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση

Η πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καφετζοπούλου ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 30η Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. να συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας (Αρκαδίας 17, Περιστέρι) με τα παρακάτω θέματα για συζήτηση : 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης μετά των […]

Read more
01/12/2018 Νέα προϊόντα LVT

Νέα προϊόντα LVT

LVT νέο προϊόν βινυλίου, αδιάβροχο , με πάχος μόνο 3mm. Τοποθετείται κολλητό σε οποιαδήποτε επιφάνεια και είναι σχεδιασμένο για βαριά βιομηχανική χρήση καθώς ανήκει στην κατηγορία Class 42. Τιμή έκπληξη.

Read more
01/12/2018 Νέα προϊόντα WPC

Νέα προϊόντα WPC

Δύο νέα προϊόντα παρουσιάζει η εταιρεία μας. Πρόκειται για τα προϊόντα WPC εξωτερικής περίφραξης σε ανοιχτό γκρι και καφέ σκούρο (3.6μ x 20εκ x 12εκ) χωρίς χτένι – ραβδώσεις.

Read more