Η χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται την αποδοχή από τον επισκέπτη της χρήσης Cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης.

 

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 210 5728900

Επισκεφτείτε το νέο μας site www.dedron-sa.gr

Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ρηγόπουλος ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 30η Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. να συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας (Αρκαδίας 17, Περιστέρι) με τα παρακάτω θέματα για συζήτηση :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης μετά των εκθέσεων του Δ.Σ..

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης.

3. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.

4. Κάθε θέμα που επιθυμούν να εγείρουν οι μέτοχοι.

 

Προϊόντα

Άλλες επιλογές

Επικοινωνία