Τώρα μπορείτε να δείτε το περίπτερο έκθεσης στην οποία συμμετείχε η Dedron Α.Ε.Β.Ε. σε 3D και να περιηγηθείτε στα προϊόντα της έκθεσης (zoom και 3d περιήγηση).